Η επίδραση ενός προγράμματος ευεξίας σε επιλεγμένους δείκτες υγείας, φυσικής κατάστασης
και ποιότητας ζωής καθιστικών εργαζομένων


Ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και υλοποιείται στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επιστημονικά υπεύθυνη τη Δρ. Καρατράντου Κωνσταντίνα, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια - Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επόπτη καθηγητή το Δρ. Γεροδήμο Βασίλειο, Καθηγητή Προπονητικής στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.