Ανθυγιεινές συμπεριφορές

Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ανθυγιεινών συμπεριφορών στο χώρο εργασίας επηρεάζουν αρνητικά τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζόμενων και μειώνουν την αποδοτικότητά τους στην εργασία. Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού υιοθετεί στην καθημερινότητά του διάφορες ανθυγιεινές συμπεριφορές έχοντας τη λανθασμένη αντίληψη ότι αυτές οι συνήθειες θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει με περισσότερη ευκολία τα προβλήματά του. «Δυστυχώς πολλά άτομα πιστεύουν ότι το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση ναρκωτικών ουσιών συμβάλουν στην αντιμετώπιση του άγχους, της αποτυχίας και της απογοήτευσης και προσφέρουν κοινωνική αποδοχή και καταξίωση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο!».

 

Πως ένα άτομο μπορεί να μπει στη διαδικασία να περιορίσει ή να διακόψει μια ανθυγιεινή συμπεριφορά;

Για να αποφασίσει ένα άτομο να μπει σ’ αυτή τη διαδικασία πρέπει :

  • να νοιώσει μια εσωτερική επιθυμία για την αλλαγή αυτή,
  • να αισθανθεί ότι απειλείται η υγεία και η καθημερινότητα τόσο η δική του όσο και των γύρω του από την ανθυγιεινή συμπεριφορά,
  • να αισθανθεί ότι η απεξάρτησή του από αυτή την ανθυγιεινή συμπεριφορά θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία του και,
  • να αισθανθεί ότι είναι ικανό να ανταπεξέλθει σ’ αυτή την αλλαγή.

 

Πως η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην ελάττωση ή διακοπή μιας ανθυγιεινής συμπεριφοράς

Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες αναφέρουν πως η συστηματική άσκηση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να μειώσουν ή ακόμα και να κόψουν μια ανθυγιεινή συμπεριφορά (π.χ. κάπνισμα, αλκοόλ κ.α.). Πιο αναλυτικά, η συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του ατόμου ότι μπορεί να ελαττώσει - κόψει μια ανθυγιεινή συμπεριφορά και να αντιμετωπίσει δυναμικά τα συμπτώματα στέρησης (στρες, οξυθυμία, ανησυχίες, κακή συγκέντρωση κ.α.) που προκαλεί η εξάρτηση από αυτή την ανθυγιεινή συμπεριφορά (π.χ. εξάρτηση από τη νικοτίνη όσον αφορά στο κάπνισμα). Σύμφωνα με έρευνες φαίνεται ότι τα άτομα αντιλαμβάνονται την άσκηση ως ένα αποτελεσματικό μέσο για να ρυθμίσουν τα αισθήματα στρες και έντασης, να βελτιώσουν τη ζωή τους και να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής!

 

Συστηματική άσκηση και χρήση ψυχολογικών τεχνικών στην ελάττωση ή διακοπή μιας ανθυγιεινής συμπεριφοράς

Η συστηματική συμμετοχή των ατόμων σε προγράμματα άσκησης σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων ψυχολογικών τεχνικών και θεωριών υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένου προσωπικού, όπως η θεωρία της εφαρμογής των στόχων και οι τεχνικές ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης, είναι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την ελάττωση ή διακοπή μιας ανθυγιεινής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με έρευνες φαίνεται ότι όταν τα άτομα θέτουν προσωπικούς στόχους στην καθημερινότητά τους ευαισθητοποιούνται περισσότερο πάνω στο θέμα αυξάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο την πιθανότητα να ελαττώσουν ή να διακόψουν μια ανθυγιεινή συμπεριφορά.

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε οδηγίες - συμβουλές για την αποφυγή ανθυγιεινών συμπεριφορών και την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής στην καθημερινότητα.