Εργασιακό περιβάλλον και Εργονομία

Τα άτομα που κάνουν καθιστική εργασία παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μυοσκελετικών προβλημάτων σε διάφορες περιοχές του σώματος (π.χ. οσφυϊκή μοίρα, καρποί, αυχένας, γόνατα κ.α.), λόγω της πολύωρης παραμονής τους στην καθιστή θέση, του ακατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, της χρήσης ακατάλληλου εξοπλισμού, αλλά κυρίως λόγω των λανθασμένων στάσεων - θέσεων εργασίας (κακή εργονομία) για μεγάλο χρονικό διάστημα (WHO, 2010, CDC, 2012). Η τήρηση - υιοθέτηση των βασικών εργονομικών αρχών στο χώρο εργασίας προσφέρει ασφάλεια, άνεση και ικανοποίηση στους εργαζόμενους δημιουργώντας ένα άνετο και λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Τι είναι η εργονομία και με τι ασχολείται;

Η Εργονομία αποτελεί µία νέα επιστήμη του 20ου αιώνα η οποία ασχολείται με την προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας στις ανθρώπινες ανάγκες - απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η εργονομία θέτει τους βασικούς κανόνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος προκειμένου να µην υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία, αλλά και στην απόδοση των  εργαζόμενων.

 

Ποιοι οι στόχοι της εργονομίας στο χώρο εργασίας;

  • Η δημιουργία ενός ασφαλούς, ευχάριστου, άνετου και αποτελεσματικού εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Η μείωση των επαγγελματικών κακώσεων και παθήσεων.
  • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  • Η μείωση των ημερών απουσίας από την εργασία.
  • Η βελτίωση της παραγωγικότητας.

 

Για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι απαιτείται: α) εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου όσον αφορά στην υγεία, β) αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων/συνθηκών στο χώρο εργασίας, γ) ανάπτυξη - σχεδιασμός ενός πλάνου για τη μείωση των εντοπισμένων κινδύνων/συνθηκών και δ) εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

 

Ποιοι είναι οι κύριοι εργονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των εργαζόμενων;

 

 

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε οδηγίες - συμβουλές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, άνετου, ευχάριστου και αποτελεσματικού εργασιακού περιβάλλοντος.