Εργασιακός χώρος & Υγεία

Τα απαιτητικά και πολλές φορές εξουθενωτικά ωράρια, οι «άσχημες» συνθήκες και γενικότερα τα ακατάλληλα εργασιακά περιβάλλοντα που επικρατούν σε διάφορους εργασιακούς χώρους, επηρεάζουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι πολλές φορές στην καθημερινότητά τους δέχονται καταπονήσεις σε διάφορες περιοχές του σώματος, λόγω ακατάλληλου εξοπλισμού, άβολων και μη φυσιολογικών στάσεων - θέσεων και ακατάλληλων μεθόδων εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μυοσκελετικών προβλημάτων (π.χ. οσφυϊκή μοίρα, καρποί, αυχένας κ.α.).


Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα τελευταία χρόνια αρκετοί διεθνείς οργανισμοί άσκησης και υγείας (π.χ. Αμερικανική Αθλητιατρική Εταιρεία, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων κ.α.) προτείνουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την καθοδήγηση προγραμμάτων ευεξίας στο χώρο εργασίας (workplace wellness program).

 

Ποιά είναι τα οφέλη απο το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ευεξίας στο χώρο εργασίας;

Η συστηματική φυσική δραστηριότητα και άσκηση και η υιοθέτηση «υγιεινών συμπεριφορών»:

επιφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του ίδιου του εργαζόμενου,
συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία ενός υγιούς εργατικού δυναμικού,
συμβάλλουν στη μείωση της πιθανότητας απουσίας από τη δουλειά λόγω αρρώ
στιας, τραυματισμού και αναπηρίας,
συμβάλλουν στη μείωση της πρόωρης συνταξιοδότησης και στην αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία.


Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα ευεξίας στο χώρο εργασίας ;


 

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες - συμβουλές για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος ευεξίας στο χώρο εργασίας.